Zaznacz stronę

Polityka prywatności

Administratorem serwisu internetowego – strony www.techderm.pl („Strona”) jest KaiZoo LTD z siedzibą w Londynie, o numerze CRN 9300099 („KaiZoo LTD”). KaiZoo LTD szanuje twoją prywatność. Zależy nam, abyś dokładnie wiedział, jakie dane pozyskujemy i jak możesz chronić swoją prywatność. Aby zapewnić należytą ochronę twoich danych, przyjęliśmy i stosujemy niniejszą politykę prywatności („Polityka Prywatności”), która określa, w jaki sposób i jakie dane zbieramy, w jakim celu to robimy, czyli jak następnie możemy korzystać z tych danych, komu i kiedy możemy je przekazywać, oraz w jaki sposób je przetwarzamy. Abyś mógł korzystać z wszystkich funkcji Strony, potrzebujesz poznać i zaakceptować tę Politykę Prywatności. Informujemy cię o używaniu przez tę Stronę tzw. ciasteczek („cookies”) zgodnie z zasadami tej Polityki Prywatności, kiedy po raz pierwszy odwiedzasz tę stronę. Używając Strony i przyjmując do wiadomości tę Politykę Prywatności, wyrażasz również zgodę na używanie przez nas ciasteczek zgodnie z tą Polityką Prywatności. Strona zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na innych stronach. Zachęcamy, aby po przejściu na inną stronę internetową zapoznać się z jej polityką prywatności.

Jakie dane i w jaki sposób zbieramy

Możemy zbierać, przechowywać i używać następujące rodzaje informacji:

Dane Serwerowe

To informacje o niektórych zachowaniach użytkownika Strony zapisywane na serwerze w postaci tzw. logów systemowych („Dane Serwerowe”). Obejmują one informacje o twoim komputerze oraz sposobie korzystania ze Strony. Te informacje mogą obejmować m.in. twój adres IP, lokalizację geograficzną, rodzaj i wersję przeglądarki, system operacyjny, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (gdy wejście na Stronę nastąpiło przez link z innej strony), czas i częstotliwość wizyt na Stronie, przeglądane zasoby Strony, sposób nawigacji na Stronie, błędy powstałe w trakcie korzystania ze Strony. Dane Serwerowe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Stronę.

Dane z Formularzy

To informacje, które dobrowolnie przekazujesz nam w danym formularzu zamieszczonym na Stronie w celu zapisania się (subskrypcji) na listę wysyłkową zawiadomień przesyłanych przez nas pocztą elektroniczną oraz newsletterów, obejmujące twoje imię/nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail) i ewentualnie inne dane kontaktowe, takie jak numer telefonu („Dane z Formularzy”). Pamiętaj, że aby udostępnić nam w formularzu dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać jej zgodę na ich udostępnienie oraz na przetwarzanie tych danych przez nas zgodnie z tą Polityką Prywatności.

Dane z Ciasteczek

To informacje otrzymywane z zapisywanych i przechowywanych w Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, telefonie itd.) plików cookies (tzw. „ciasteczka”) („Dane z Ciasteczek”). Strona korzysta z cookies, które zamieszcza i ma do nich dostęp KaiZoo LTD. Pliki cookies mogą być jednak zamieszczane na Twoim urządzeniu końcowym, a następnie wykorzystywane również przez współpracujących z KaiZoo LTD operatorów innych serwisów, do których linki zamieszczone są na Stronie (np. Google, Facebook, Twitter), których nie kontrolujemy i nie jesteśmy odpowiedzialni za stosowane przez ich operatorów polityki prywatności i ich praktykę w tym zakresie.

Pliki cookies zawierają informacje, w szczególności w postaci tekstu, które przechowywane są w Twoim urządzeniu i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer (identyfikator literowo-cyfrowy) urządzenia, który jest przesyłany do serwera Strony za każdym razem, gdy przeglądarka uzyskuje dostęp do Strony. Stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu zakończenia sesji tj. opuszczenia Strony lub wyłączenia przeglądarki. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym przez ustalony czas określony w parametrach tych plików, chyba że użytkownik wcześniej je usunie. Ciasteczka zwykle nie zawierają żadnych informacji, które pozwalają zidentyfikować tożsamość użytkownika, ale Dane Formularzowe, które zbieramy, mogą być powiązane z Danymi z Ciasteczek. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików cookies dostępne są m.in. na stronie ciasteczka.org.pl.

Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym. Użytkownik, który nie chce otrzymywać i przechowywać cookies, może dokonać zmiany ustawień przeglądarki wyłączając całkowicie obsługę plików cookies lub uzależniając ją od swej każdorazowej zgody, a także usunąć pliki cookies już przechowywane na urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone na urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać odpowiednie informacje w urządzeniu końcowym użytkownika w postaci cookies i uzyskiwać do nich dostęp. Informujemy, że wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce może mieć niekorzystny wpływ na możliwość używania niektórych funkcji Strony.

W jaki sposób są używane zebrane dane

Dane przekazane nam przez tę Stronę będą używane wyłącznie w celach określonych w tej Polityce Prywatności lub na odpowiednich podstronach tej Strony. Możemy używać Twoich danych do prowadzenia naszej działalności statutowej, w tym należytego prowadzenia Strony i umożliwiania ci korzystania z usług na niej dostępnych. W szczególności:

Dane Serwerowe są wykorzystywane dla celów administrowania serwerem oraz w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa i sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych, a także w celach statystycznych.

Dane z Formularzy mogą stanowić zbiór potencjalnych interesariuszy KaiZoo LTD zarejestrowany przez KaiZoo LTD w odpowiednim rejestrze. Dane te mogą być przetwarzane przez KaiZoo LTD w swej działalności statutowej w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, a w szczególności w celu przekazywania osobom zainteresowanym informacji o wydarzeniach organizowanych przez KaiZoo LTD lub inne podmioty, z którymi KaiZoo LTD współpracuje, przesyłania newsletterów itp.

Dane z Ciasteczek wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zasobów. Analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu Strony do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności Strony. Dane te używane są również do określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dostosowanych do jego indywidualnych preferencji materiałów. Analizujemy gromadzone dane korzystając z narzędzia zewnętrznego dostawcy – Google Analytics, które nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics. Dane z Ciasteczek mogą być wykorzystywane przez współpracujących z KaiZoo LTD partnerów, w tym Google, Facebook i innych, do których linki zamieszczono na Stronie. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania przez nie z cookies, w szczególności politykę ochrony prywatności Google Analytics.

Komu i kiedy możemy udostępniać zebrane dane

Udostępniamy zebrane dane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Dane osobowe, czyli dane, które mogą umożliwić identyfikację danej osoby fizycznej, w szczególności Dane z Formularzy, mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie za zgodą osoby, której dotyczą, chyba że mamy prawny obowiązek udostępnienia tych danych określonym sądom, organom lub innym instytucjom publicznym na ich żądanie w zakresie wynikającym z takiego żądania, albo potrzebujemy je przekazać innym podmiotom w celu wykonywania lub zabezpieczenia naszych uprawnień przewidzianych prawem. W szczególności nie będziemy w żadnym czasie bez Twojej uprzedniej pisemnej zgody przekazywać, sprzedawać czy w inny sposób udostępniać Twoich danych osobowych żadnej osobie trzeciej dla celów reklamy lub marketingu o charakterze komercyjnym prowadzonych przez taką osobę trzecią lub inną osobę, której mogłaby ona przekazać te dane. Możemy jednak ujawnić współpracującym z nami serwisom internetowym opracowane przez nas zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, dotycząc głównie oglądalności Strony, które nie będą zawierać danych pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników.

Przetwarzanie danych

Podmiotem przetwarzającym (administratorem danych) jest KaiZoo LTD. Otrzymane przez nas Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w sposób zgodny z zakresem udzielonej nam zgody lub w inny sposób prawnie dozwolony, w szczególności w celu prowadzenia naszej działalności statutowej. Nie będziemy przechowywać Twoich danych osobowych dłużej niż to konieczne dla danego celu. Podejmiemy uzasadnione techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu zapobieżenia utracie, niezgodnemu z prawem wykorzystaniu lub zmianie twoich danych osobowych. Będziemy przechowywać twoje dane osobowe na naszym serwerze zabezpieczonym przez firewall i oprogramowanie antywirusowe. Należy jednak mieć świadomość, że wszelki transfer danych przez Internet ze swej natury nie ma w pełni bezpiecznego charakteru i dlatego nie możemy gwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych przez Internet.

Zmiany Polityki Prywatności

Możemy dokonywać zmian i uzupełnień tej Polityki Prywatności w razie takiej potrzeby poprzez opublikowanie jej nowej wersji na Stronie. Dlatego powinieneś sprawdzać od czasu do czasu tę podstronę w celu upewnienia się, czy zostały wprowadzone zmiany i czy są one dla Ciebie akceptowalne. W przypadku posiadania Twoich danych kontaktowych i zgody na przesyłanie informacji, możemy również zawiadomić Cię o zmianach tej Polityki Prywatności pocztą elektroniczną.

Twoje uprawnienia

Jeżeli udostępniłeś nam swoje dane osobowe, zapewniamy Ci możliwość ich weryfikacji, zmiany lub usunięcia. Możesz też w każdym czasie zawiadomić nas, że nie życzysz sobie dalszego przetwarzania swych danych osobowych, a także cofnąć swą zgodę na otrzymywanie od nas danych informacji lub newsletterów.

W przypadku pytań co do Polityki Prywatności, jak również w celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt pocztą elektroniczną na adres office@techderm.pl. Prosimy również o informację, gdy twoje dane osobowe wymagają poprawienia lub aktualizacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Korzystając z serwisu www.techderm.pl, akceptujesz ten fakt i zgadzasz się z naszą polityką prywatności. Jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików cookie na tym urządzeniu, zmień ustawienia swojej przeglądarki.